CMBA

“Kết nối giao thương doanh nghiệp Cà Mau – TP. Hồ Chí Minh”

“Cà phê kết nối doanh nghiệp” tỉnh Cà Mau lần thứ 5 vừa diễn ra vào chiều ngày 28/11, với chủ đề “Kết nối giao thương doanh nghiệp Cà Mau -