cô giáo

Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, tập