cổ phần hóa

Chậm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương không đưa các khoản nợ phải thu hồi vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, ông Huỳnh Quốc Việt - Giám đốc

Gian nan cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nướcBài cuối: Cần hành động mạnh mẽ, quyết tâm và năng động!

Giai đoạn trước năm 2016, Cà Mau đã hoàn thành công tác cổ phần hóa cũng như sắp xếp, đổi mới một số doanh nghiệp nhà nước (DNNN), kể cả các

Gian nan cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Bài 3: Doanh nghiệp công ích: Nợ khó thu hồi, bán không ai mua

Theo nội dung Công văn 911/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hoàn thành cổ phần hóa theo từng

Gian nan cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Bài 2: Chậm sắp xếp, đổi mới hai công ty lâm nghiệp

Thông tin từ Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh) cho biết, việc sắp xếp, đổi mới tại Công ty TNHH

Gian nan cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

LTS: Đã qua, thực hiện chủ trương chung trong cả nước, Cà Mau thực hiện tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trên địa bàn tỉnh. Và cũng