Chậm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trần Văn Hiện phát biểu chỉ đạo tại phiên họp giải trình HĐND tỉnh tháng 3.

Khoản nợ mà ông Việt nêu trên là gần 40 tỷ đồng, được chuyển sang từ việc cổ phần hóa Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau. Hiện việc thu hồi gặp nhiều khó khăn, có người nợ gần 29 tỷ đồng nhưng nay đã mất, có người nợ hơn 3 tỷ đồng nhưng không khả năng chi trả.

Sau cổ phần hóa mà vẫn chưa xử lý dứt điểm phần nợ trên thì người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần sẽ kế thừa, tiếp tục theo dõi, thu hồi công nợ để nộp ngân sách nhà nước theo quy định, ông Việt thông tin.

Sau cổ phần hóa Công ty Cổ phần cấp nước Cà Mau vào năm 2016 (đang xin điều chỉnh kế hoạch thoái vốn nhà nước, giai đoạn 2019 – 2020), đến nay, Cà Mau chưa cổ phần hóa được đơn vị kinh tế nhà nước nào.  

Việc chậm cổ phần hóa tại 2 công ty TNHH MTV Lâm nghiệp (U Minh Hạ và Ngọc Hiển) rất được quan tâm. Vấn đề khôi phục và phát triển rừng, đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng theo quy định… đặc biệt tại khu vực rừng ngập mặn cần được xem xét tường tận khi tiến hành cổ phần hóa.

Về vấn đề trên, ông Việt cho biết, tỉnh có chủ trương xây dựng phương án 2 công ty lâm nghiệp này trở thành Công ty TNHH 2 thành viên (Thủ tướng Chính phủ đã có chủ trương vào tháng 5/2018), Nhà nước nắm 51% cổ phần, quản lý phát triển rừng, nhà đầu tư chiến lược cổ phần tham gia vào các hoạt động chế biến gỗ, phát triển du lịch sinh thái…

Khả năng tháng 3 này, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án, khi đó sẽ tiến hành cổ phần hóa tại 2 công ty lâm nghiệp theo hình thức 2 thành viên, ông Trần Văn Thức – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, tuy nhiên chưa xác định được thành viên thứ 2 –  nhà đầu tư chiến lược tham gia cổ phần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *