Chậm giảm tổng đàn heo trong tỉnh

Một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến việc giảm tổng đàn chưa đạt theo kế hoạch, được ngành chức năng cho biết, là do heo nhập tỉnh có giá thấp, nhiều nạc (thức ăn công nghiệp do nuôi tập trung), heo trong tỉnh giá cao, lại nhiều mỡ (nuôi hộ gia đình, thức ăn tự nhiên) nên khó khuyến khích thương lái thu mua heo tại địa phương; các thương lái có mối liên kết với các đầu mối cung cấp heo ngoài tỉnh với số lượng lớn, ổn định, trong khi thu mua heo tại địa phương nhỏ lẻ, không đạt trọng lượng, nguồn cung thiếu ổn định…

Cà Mau có 153 gia trại nuôi heo với quy mô tổng đàn 7.903 con. Hiện họ không xuất bán, còn tâm lý chờ giá được dự báo sẽ tăng cao trong thời gian tới.

Theo Kế hoạch tái đàn của tỉnh, thời điểm tái đàn là phải qua 30 ngày sau khi heo phát bệnh được tiêu hủy, tuy nhiên chỉ ở mức khoảng 10% tổng số heo nuôi theo kế hoạch tại cơ sở. Sau tái đàn 30 ngày, phải thực hiện kiểm tra (tets mẩu) đối với các hộ cam kết và lấy mẩu xét nghiệm (đối với các gia trại, trang trại), nếu âm tính với dịch bệnh thì khi đó mới được tái đàn đủ số lượng, có thể lên đến 100% tổng số lượng heo có thể nuôi tại cơ sở. Việc tái đàn, chăn nuôi phải theo hướng an toàn sinh học.

Hiện toàn tỉnh Cà Mau có 8 trang trại nuôi heo tập trung, với quy mô tổng đàn 18.200 con; 153 gia trại nuôi heo với 7.903 con; còn lại là chăn nuôi nhỏ, lẻ với trên 18.000 hộ nuôi, tổng đàn 73.913 con.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *