cơ sở y tế

Sẵn sàng giường cách ly và giường bệnh tại các cơ sở y tế

Để sẵn sàng đối phó với tình hình dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị Sở Y tế phối hợp với Ban Chỉ đạo

Nếu cần thiết, thực hiện thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở y tế

“Tôi đã chỉ đạo, nhưng tình hình vẫn còn xảy ra, cho thấy đâu đó vẫn còn vi phạm. Như thế là không thể chấp nhận được”, Chủ tịch UBND tỉnh,