Công dân

Công dân kiến nghị về thực hiện Kết luận của UBND tỉnh

Mới đây, ông Trần Minh Tâm (Số 418, Quản lộ Phụng Hiệp, Khóm 1, phường Tân Thành, TP. Cà Mau) gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND TP. Cà Mau