Công điện số 03

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới gắn với phát triển kinh tế – xã hội tỉnh

Sáng nay 3/8, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND về việc thực hiện nghiêm các biện pháp