Công đoàn viên chức

Trên 3 tỷ đồng cho người lao động vay bằng nguồn quỹ “Tương trợ Công đoàn”

Sáng 28/12, Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2018.

Người lao động vay được bảo lãnh vay trên 6 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tín chấp với ngân hàng cho 226 người lao động vay với số tiền trên 6 tỷ đồng để làm

Chăm lo tốt đời sống cho người lao động

Năm 2019, Công đoàn Viên chức tỉnh đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn

Giao lưu Công đoàn viên chức các tỉnh Nam Sông Hậu

Sáng ngày 24/7, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu Công đoàn Viên chức các tỉnh Nam Sông Hậu (gồm