Trên 3 tỷ đồng cho người lao động vay bằng nguồn quỹ “Tương trợ Công đoàn”

Ông Trần Thanh Phong (bìa trái), Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Cà Mau, trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2018.

Hiện nay, CĐVC tỉnh có 75 công đoàn cơ sở, 4.514 công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ). CĐVC đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CCVCLĐ; tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào văn nghệ, thể dục – thể thao…

Phong trào chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và các hoạt động xã hội được ưu tiên hàng đầu: Tổ chức thăm hỏi, động viên 838 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 427,589 triệu đồng; đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh xét, hỗ trợ cất mới, sửa chữa 9 căn nhà, với tổng số tiền 260 triệu đồng…

Trong năm 2018, các cấp công đoàn đã vận động đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn” được 351,689 triệu đồng; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 350, 531 triệu đồng; Quỹ “Vì người nghèo” được 296,937 triệu đồng; Quỹ “Tương trợ Công đoàn” trên 3 tỷ đồng, tất cả đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra…

Đặc biệt, công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng đơn vị đã tín chấp ngân hàng cho 465 người vay, với số tiền trên 5 tỷ đồng; Quỹ “Tương trợ Công đoàn” trên 3 tỷ đồng… Ngoài ra, CĐVC đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CCVCLĐ; phong trào thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn liền với cuộc vận động Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ nghề nghiệp, bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị…

Qua các phong trào thi đua, đã có 503 đề tài khoa học, dự án, sáng kiến phục vụ cho công tác giảng dạy, phát triển nông thôn và nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, CCVCLĐ.

Dịp này, Chủ tịch CĐVC tỉnh tặng 4 giấy khen cho các tập thể và 112 cá nhân; đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 2 cờ thi đua hạng Nhất và 6 bằng khen cho các công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2018.

Thời gian tới, CĐVC tiếp tục công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đồng thời, phát động phong trào thi đua yêu nước, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *