Tương trợ Công đoàn

Trên 3 tỷ đồng cho người lao động vay bằng nguồn quỹ “Tương trợ Công đoàn”

Sáng 28/12, Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2018.