cộng đồng Đất Mũi

Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau Kỳ 35: Du lịch sinh thái homestay cộng đồng Đất Mũi

Du lịch dựa vào cộng đồng là loại hình du lịch đặc trưng, mới phát triển trong thời gian gần đây ở Đất Mũi. Trong đó, khu vực Cồn Mũi là