Cộng hòa Liên bang Đức

Tăng cường trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta

Sáng 22/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng có buổi tiếp thân mật ngài Cari Georg Christian Berger - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang