công khai

“Khẩn trương thành lập ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở tại các doanh nghiệp”

Trong hai ngày 24&25/10, đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Cà