“Khẩn trương thành lập ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở tại các doanh nghiệp”

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Cà Mau, ông Châu Phước Liêm cam kết sẽ làm tốt hơn nữa về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vi thời gian tới.

Tổng số cán bộ, công nhân Công ty CP xây lắp điện Cà Mau là 41 người. Tất cả người lao động vào làm việc tại công ty đều đươc ký kết hợp đồng lao động và thực hiện theo các nội dung công việc, các điều khoản quy định trong hợp đồng.

Do đặc thù là ngành xây lắp điện, hầu hết cán bộ, công nhân làm việc lưu động theo công trình điện nên việc tổ chức triển khai các quy định, chủ trương mới còn chưa kịp thời, cán bộ làm công tác tuyên truyền vận động ở cấp tổ, đội còn hạn chế.

Công ty CP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Tắc Vânluôn làm tốt công tác công khai cho cán bộ, công nhân viên bằng nhiều hình thức. Công ty đã xây dựng nội quy cơ quan để quy định rõ những điều cán bộ công nhân viên được làm và không được làm, để làm căn cứ kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng. Đây là cơ sở trong việc thực hiện xét khen thưởng cuối năm.

Tuy nhiên, cả 2 đơn vị đều chưa thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Cà Mau, ông Trần Trọng Hưởng cam kết thời gian tới sẽ phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên của đơn vị thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ tại cơ sở.

Bà Trương Linh Phượng đánh giá tốt những mặt mà hai công ty đã thực hiện về quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho công nhân lao động ổn định cuộc sống, an tâm làm việc tại công ty; đề nghị cả haicông ty sớm thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đồng thời bổ sung báo cáo đúng theo Kế hoạch số 47-KH/BCĐ ngày 10/9/2018 của Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện kế hoạch kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, gởi lại cho đoàn kiểm tra tổng hợp, trình Tỉnh ủy để có hướng chỉ đạo thời gian tới.

Tổng số lao động toàn Bưu điện tỉnh tính đến 30/9 là 239 người, trong đó nữ chiếm 70%. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Bưu điện tỉnh đã có chương trình phối hợp với Công đoàn Bưu điện tỉnh hướng dẫn về việc tổ chức Hội nghị người lao động và thực hiện Quy chế dân chủ ở nơi làm việc theo đúng quy định.

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Xăng dầu Cà Mau có nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Tập đoàn giao hàng năm; các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan; đồng thời thực hiện nhiệm vụbình ổn thị trường kinh doanh xăng dầu tại địa phương.

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần quan trọng trong việc công khai, minh bạch công tác quản lý, điều hành công việc ở đơn vị.

Bà Trương Linh Phượngghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Bưu điện tỉnh và Công ty Xăng dầu Cà Mau trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; mong rằng thời gian tới cần quán triệt, triển khai tốt hơn nữa các văn  bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan trong việc chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và thực hiện tốt Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *