dân chủ

“Khẩn trương thành lập ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở tại các doanh nghiệp”

Trong hai ngày 24&25/10, đoàn kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Cà

Đảm bảo quyền “được biết” của cán bộ cơ sở

Đã qua, ngành Thuế được đánh giá khá cao về thực hiện công khai dân chủ cho người nộp thuế, nhất là đối với hộ kinh doanh khoán thuế, được niêm

“Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”

Với tinh thần trên, chiều nay 5/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Năm Căn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến hành phiên trù bị với sự

Cán bộ Mặt trận, đoàn thể được bổ sung kiến thức về dân chủ, pháp luật

Ngày 10/7, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tập huấn chuyên đề dân chủ, pháp luật năm 2020 cho cán bộ lãnh