Đảm bảo quyền “được biết” của cán bộ cơ sở

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải đề nghị cần đảm bảo quyền “được biết” của cán bộ cơ sở.

Dân chủ đối với ngành còn thể hiện thông qua đối thoại với doanh nghiệp, hàng năm tổ chức tháng cao điểm lắng nghe người nộp thuế, nhằm tháo gỡ khó khăn, bức xúc. Từ đó, các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện lĩnh vực thuế rất ít, giảm 28,12%.

Đối với cải cách hành chính, 2 năm liền ngành Thuế đã cắt giảm khoảng 66% thủ tục hành chính, có thủ tục cắt giảm đến trên 80%, tạo sự thuận lợi cho người nộp thuế.

Ông Sua cho biết thêm, ngành triển khai hàng loạt nội dung, hoạt động và công khai mọi thông tin đến từng cán bộ, công chức thuế để nắm bắt. Đặc biệt, tổ chức hội ý đầu tuần giữa lãnh đạo cục và các phòng, nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân viên cơ quan.

Ngoài ra, công tác nội bộ về quy hoạch, bổ nhiệm, điều động… được ngành bám chặt quy trình, quy định, thực hiện đạt 18,28% so với tổng số biên chế.

Quy chế khen thưởng nhận được sự đồng thuận cao từ công chức thuế. Năm 2017 có 382 công chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập. Tuy nhiên, Ban Thanh tra nhân dân cơ quan vẫn chưa phát huy hiệu quả, chưa có nhiều hoạt động kiểm tra cán bộ công chức thuế.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải đánh giá: “Ngành Thuế đã thực hiện khá tốt quy chế dân chủ cơ sở, không chỉ đối với cán bộ công chức ngành Thuế mà còn đối với người nộp thuế. Công khai tất cả chế độ, chính sách, đảm bảo quyền “được biết” của cán bộ, công chức. Đây là đơn vị có vai trò lớn đối với nhiệm vụ thu ngân sách của tỉnh, cần phát huy nhiệm vụ chuyên môn đồng thời đẩy mạnh quy chế dân chủ cơ sở để đạt hiệu quả cao nhất”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *