công tác

Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân tộc

Nằm trong chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân tộc, sáng ngày 22/9, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tập huấn cho đối tượng là