Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân tộc

Hơn 80 cán bộ cơ sở được phổ biến 3 chuyên đề chính, gồm: Hướng dẫn về trình tự, thủ tục và thực hành lập hồ sơ thi công xây dựng công trình thuộc Chương trình 135; hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia (theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 2/12/2016 và Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ); hướng dẫn tổ chức quản lý và triển khai thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, ấp đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135.

Hội nghị tập huấn còn là dịp để các cán bộ cơ sở thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình 135 tại địa phương.

Ban Dân tộc tỉnh mong muốn, qua tập huấn, các cán bộ xã, ấp sẽ có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chương trình 135, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *