Tập huấn

Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân tộc

Nằm trong chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân tộc, sáng ngày 22/9, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tập huấn cho đối tượng là

Tập huấn, triển khai phần mềm dạy học trực tuyến

Thực hiện công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống