Nâng cao kỹ năng thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật

Hơn 130 cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn.

Tiến sĩ Phạm Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phổ biến các nội dung cơ bản liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật trong giai đoạn hiện nay.

Theo ông Sử, mục tiêu của công tác này là nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật phục vụ phát triển đất nước; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật; yêu cầu cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo dõi thi hành pháp luật đã và đang là một trong những yêu cầu cấp bách, mang tính chiến lược trong công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước; là khâu then chốt trong quá trình thực hiện yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật và duy trì kỷ cương phép nước trong nhà nước pháp quyền.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu còn được tiếp nhận những nội dung liên quan đến xử phạt hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC, như: Lập biên bản VPHC; xác định thẩm quyền xử phạt VPHC; cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC; kỹ năng áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý VPHC…

Thông qua tập huấn giúp các cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và giải quyết khó khăn, vướng mắc về công tác theo dõi thi hành pháp luật, xử lý VPHC, góp phần thiết thực triển khai nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *