Nâng cao kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động

Tại buổi tập huấn, đại biểu được tiếp thu những kiến thức cơ bản về: Xây dựng bản thỏa ước, kỹ năng thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể; các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, biện pháp phòng ngừa; nhận diện và đánh giá các mối nguy, các rủi ro tại nơi làm việc, phương pháp cải thiện điều kiện lao động; hoạt động của công đoàn cơ sở trong công tác AT,VSLĐ; kỹ năng, phương pháp hoạt động mạng lưới an toàn sinh viên.

Bên cạnh đó, đại biểu còn được tiếp cận những nội dung mới của Luật AT,VSLĐ và các vấn đề cần quan tâm để thực thi có hiệu quả pháp luật về AT,VSLĐ.

Hội nghị tập huấn nhằm bổ sung và nâng cao kiến thức về vấn đề AT,VSLĐ cho cán bộ công đoàn, người sử dụng lao động và người làm công tác AT,VSLĐ tại doanh nghiệp. Qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, đảm bảo an toàn tính mạng, bảo vệ sức khỏe cho người lao động, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn xảy ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *