Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông về biển, đảo

Tham dự có hơn 50 đại biểu là cán bộ phụ trách công tác thông tin, tuyên truyền của các đồn biên phòng đóng trên địa bàn tỉnh; cán bộ phụ trách thông tin cơ sở của 23 xã, thị trấn ven biển; chuyên viên Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố; phóng viên, biên tập viên phụ trách thông tin, tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao các huyện và TP. Cà Mau.

Nội dung do GS.TSKH Phan Xuân Sơn, Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, trình bày.

Buổi tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm và những kỹ năng cần thiết cho cán bộ cơ sở, thông qua tuyên truyền giúp nhân dân khu vực biên giới hiểu chính xác, đầy đủ về quan điểm, chủ trương, chính sách của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp với quy định của Việt Nam và luật pháp quốc tế; đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động của các thế lực cơ hội, thù địch ở địa bàn, âm mưu lợi dụng vấn đề chủ quyền trên biển làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *