công tác thông tin

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông về biển, đảo

Ngày 14/10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi tập huấn công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới biển, đảo.