công tác an sinh

Xây dựng lực lượng vững mạnh, làm tốt công tác an sinh

Từ năm 2015 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh tổ chức “Tết quân dân” tại các xã khó khăn, với nhiều hoạt động ý nghĩa,