Xây dựng lực lượng vững mạnh, làm tốt công tác an sinh

Từ năm 2015 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh tổ chức “Tết quân dân” tại các xã khó khăn, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng.

Lực lượng vũ trang lớn mạnh

Tỉnh đã bố trí công an chính quy tại 100% xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT); dự kiến đến năm 2021 sẽ bố trí ở tất cả xã còn lại. Lực lượng công an nhân dân vững mạnh, tinh nhuệ, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Công an tỉnh luôn tích cực, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch phối hợp giải quyết, xử lý kịp thời tình huống phức tạp về ANTT; phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Biên phòng tỉnh quan tâm kiện toàn về tổ chức, biên chế; nâng cao trình độ, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển, đảo; kịp thời phát hiện và xử lý nhiều tình huống đe dọa ANTT trên biển.

Lực lượng nòng cốt quân sự được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Lực lượng dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh rộng khắp, đảm bảo số lượng và chất lượng.

Thực hiện phương châm: “Mỗi bước phát triển kinh tế – xã hội là một bước tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng – an ninh”, trong những năm qua, các địa phương đã thực hiện quy hoạch, kế hoạch kinh tế – xã hội, xây dựng các dự án kinh tế – xã hội gắn với tăng cường quốc phòng – an ninh. Tập trung tổ chức kiện toàn tổ chức, biên chế các đơn vị theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, cơ cấu hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; các cấp ủy đảng quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đủ sức làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Trong những năm qua, ba lực lượng Công an, Biên phòng và Quân sự đã quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch, sẵn sàng chiến đấu. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục chính trị, huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được thực hiện chặt chẽ, nền nếp, kết quả kiểm tra hàng năm đều đạt khá trở lên. Công tác diễn tập khu vực phòng thủ các cấp từ tỉnh đến huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã được 276 cuộc, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội, cuộc sống bình yên của nhân dân. Ảnh: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập lửa, bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân trong vụ cháy tại Phường 7, TP. Cà Mau vào đêm 29/8/2019.

Đồng hành cùng phát triển xã hội

Công tác thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và gia đình cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang được triển khai thực hiện tốt. Trong 10 năm (2009 – 2019), lực lượng vũ trang tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Tình đồng đội, đạt số tiền hơn 10 tỷ đồng; thăm, tặng hàng ngàn suất quà cho quân nhân trực tiếp làm nhiệm vụ với số tiền 2,5 tỷ đồng.

Nhân dịp lễ tết, các đơn vị, địa phương tổ chức thăm và tặng hàng ngàn suất quà cho đối tượng chính sách, người có công, gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 150 tỷ đồng. Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh tổ chức “Tết quân dân” tại các xã khó khăn với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng.

Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nâng cao tinh thần cảnh giác và có nhận thức đúng đắn trước những thông tin bịa đặt, sai trái để không bị lôi kéo vào các hoạt động gây rối trật tự xã hội. Nhiều đơn vị đã có cách làm hay, hiệu quả. Điển hình như Ban Chỉ huy Quân sự TP. Cà Mau, có thành tích 3 năm liền trong việc giáo dục ý thức quốc phòng cho doanh nghiệp cũng như giáo dục quốc phòng – an ninh cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là trong đồng bào dân tộc.

Tại Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019 do UBND tỉnh tổ chức tuần qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân chỉ đạo: “Các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, năng lực tham mưu của lực lượng vũ trang để đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ; quan tâm đầu tư ngân sách xây dựng căn cứ chiến đấu, sở chỉ huy, căn cứ hậu phương, thế trận phòng thủ liên hoàn vững chắc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng tiềm lực chính trị, kinh tế – xã hội và chuẩn bị các mặt để động viên quốc phòng của khu vực phòng thủ; củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, làm cơ sở cho xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội với củng cố an ninh – quốc phòng và ngược lại. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh; tăng cường phối hợp giữa 3 lực lượng: Quân sự, Biên phòng, Công an, thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *