công tác chữa cháy

Vụ cháy ở Phường 7 – TP. Cà Mau: Sáng nay, công tác chữa cháy vẫn tiếp diễn

Tập trung mọi phương tiện, trang thiết bị và nhân lực làm nhiệm vụ xuyên đêm qua, lúc 2 giờ sáng nay 30/8, các lực lượng chữa cháy mới khống chế