Công tác tuyên giáo

Công tác tuyên giáo phải “nhanh nhạy – hiệu quả – thuyết phục – bám sát thực tiễn”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng đã phát biểu nhấn mạnh như trên tại buổi Họp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo