Công tác tuyên giáo phải “nhanh nhạy – hiệu quả – thuyết phục – bám sát thực tiễn”

Dịp này, có 12 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”, 13 tập thể và 13 cá nhân nhận giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng thừa ủy nhiệm trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Cách đây 90 năm, ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ1/8” nhân kỷ niệm ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân.

Tài liệu này đã gây tiếng vang rất lớn trong xã hội lúc bấy giờ, là niềm cổ vũ to lớn đối với quần chúng công – nông nước ta đứng lên đấu tranh chống đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Thời điểm đó, cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình, và ngày 1/8 đã trở thành một mốc lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trình bày diễn văn ôn lại truyền thống, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trung Việt nhấn mạnh:“Trải qua 90 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, hoạt động công tác tuyên giáo đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu cách mạng của Đảng và dân tộc. Tuy mỗi giai đoạn lịch sử, công tác tuyên giáo của Đảng có những tên gọi và cơ cấu tổ chức khác nhau, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trong lĩnh vực tư tưởng luôn thống nhất và xuyên suốt, truyền thống vẻ vang của ngành luôn được giữ vững và phát huy”.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Công trao giấy khen cho các tập thể.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đội ngũ cán bộ tuyên giáo Cà Mau thời gian quađã có bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng; chủ động trong công tác tham mưu và nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ và nhân dân, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tự hào ngành Tuyên giáo 90 năm qua, tại buổi họp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành Tuyên giáo đã ôn lại nhiều kỷ niệm trong quá trình công tác, với nhiều tình cảm, xúc động. Các đồng chí mong muốn các cán bộ tuyên giáo hôm nay luôn giữ đạo đức trong sáng, mẫu mực, để lại hình ảnh đẹp trong nhân dân, bởi thế hệ này có nêu gương tốt thì thế hệ tiếp sau mới tốt, mới giỏi.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Tý trao giấy khen cho các cá nhân.

Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Tuyên giáo và những thành tích đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng đề nghị ngành Tuyên giáo tiếp tục thực hiện tốt phương châm “công tác tuyên giáo phải đi trước một bước” trên mặt trận tư tưởng; phải “nhanh nhạy – hiệu quả – thuyết phục – bám sát thực tiễn”. Chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng các cấp trong việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, diễn biến tâm trạng cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; qua đó đề xuất cấp ủy hướng xử lý phù hợp, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần ổn định tình an ninh chính trị, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế – xã hội.

Tập trung tuyên truyền thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội; các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, công tác khoa giáo và công tác giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

“Cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo phải luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; trong đó coi trọng thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng nhấn mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *