công trình đường thủy nội địa

Thi công công trình đường thủy nội địa gây cản trở giao thông, nguy cơ tai nạn cao

Thông qua kiểm tra, xử lý, các đoàn kiểm tra liên ngành ghi nhận nhiều hành vi vi phạm từ việc thi công các công trình đường thủy nội địa (ĐTNĐ).