công trình thủy lợi

Cần thiết tổ chức lại sản xuất trong nuôi tôm

Chiều ngày 28/9, sau khi có buổi khảo sát các mô hình phát triển kinh tế, các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Đầm Dơi, Phó Bí thư Tỉnh