công ty bảo hiểm

Liên quan đến việc trưởng đại diện một công ty bảo hiểm bị “ép” nghỉ việc: Thu hồi các quyết định nghỉ việc, bồi thường thiệt hại về mặt tài chính

Liên quan đến việc ông Nguyễn Trung Trí (ngụ Phường 4, TP. Cà Mau) cho rằng bị Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Công ty) "ép" nghỉ