Công ty Bình Anh

Thẩm định 2 thiết bị giám sát tàu cá

Ngày 18/7, Tổ thẩm định thiết bị giám sát tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau tổ chức thẩm định thiết bị do hai đơn vị cung cấp là Bình