Công ty cổ phần Mía đường Tây Nam

Cà Mau không còn Nhà máy đường

Công ty cổ phần Mía đường Tây Nam (quen gọi là Nhà máy đường Thới Bình, nằm trên địa bàn Ấp 1, xã Trí Phải, huyện Thới Bình) từng là niềm