Công ty Đại Phát

Sẽ tiến hành kiểm tra về môi trường tại Công ty Đại Phát

Tiếp nhận thông tin từ báo chí, thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, chiều ngày 14/4, ông Đỗ Quang Hưng - Chánh Thanh