Công ty TNHH Mỹ Thuyền

Nâng cao giá trị đặc sản Cà Mau trên thị trường

Ngày 6/9, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) tổ chức Hội nghị giới thiệu mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất mực khô cán,