Công văn số 1751

Huyện Năm Căn: Khả năng đến cuối nhiệm kỳ, sẽ có 10/12 chỉ tiêu đạt và vượt

Thực hiện Công văn số 1751, ngày 6/8/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau về việc chọn đại hội điểm và thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp