Huyện Năm Căn: Khả năng đến cuối nhiệm kỳ, sẽ có 10/12 chỉ tiêu đạt và vượt

Chủ trì buổi làm việc có các Ủy viên Ban Thường ủy Tỉnh ủy: Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thanh Loan, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Minh Chiến.

Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy Năm Căn, đồng chí Phạm Thành Ngại báo cáo sơ lược với đoàn về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp cơ sở và cấp huyện; tình hình đội ngũ cán bộ nguồn quy hoạch giai đoạn 2020 – 2025; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đại hội và một số nội dung liên quan khác.

Bí thư Huyện ủy Phạm Thành Ngại cho biết, khả năng đến cuối nhiệm kỳ, sẽ có 10/12 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra.

Đến nay, huyện đã hoàn thành việc khảo sát thực tế về điều kiện cơ sở vật chất chuẩn bị cho đại hội cấp huyện và cấp xã; trên cơ sở này, sẽ giúp cho đoàn công tác tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn đơn vị chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở và cấp huyện của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *