Huy động đa dạng các nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng

Qua 7 năm thực hiện Nghị quyết 13-TW cho thấy, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh được quan tâm, ưu tiên tập trung đầu tư và có sự đột phá, cải thiện đáng kể so với trước đây. Quy mô của hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng  lớn, đã góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trong giai đoạn 2012 – 2018, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt trên 71.800 tỷ đồng, trong đó tập trung vào hạ tầng giao thông vận tải, thủy lợi, đê biển, hạ tầng lưới điện và năng lượng tái tạo, thương mại…

Nhu cầu đầu tư lớn, nhưng hạn chế nguồn vốn

Nêu lên hàng loạt những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lâm Văn Bi cho rằng do kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của địa phương còn yếu kém nên nhu cầu đầu tư lớn ở tất cả các ngành, lĩnh vực, trong khi đó điều kiện vốn đầu tư nhỏ nên chưa thể tập trung đúng mức vào các công trình trọng điểm, quan trọng, mang tính đột phá của tỉnh.

Từ thực tế trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết trong thời gian tới, cần tập trung đẩy mạnh việc huy động đa dạng các nguồn lực và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng.

Tham gia thảo luận, ông Phạm Thành Ngại, Bí thư Huyện ủy Năm Căn cho rằng kết cầu hạ tầng thủy lợi chưa mang tính đồng bộ, cho nên hiệu quả khai thác chưa cao. Cùng với đó, hạ tầng giao thông tại các khu, cụm công nghiệp hiện chưa có nhiều chuyển biến, thu hút đầu tư còn hạn chế.

Ông Ngại gợi mở cần xem xét khai thác nguồn lực đầu tư từ quỹ đất để đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là trên lĩnh vực giao thông, thủy lợi; trong đó cần ưu tiên cho hạ tầng giao thông các khu, cụm công nghiệp, tạo đột phá và làm “đầu kéo” cho phát triển kinh tế – xã hội.

Đồng thuận quan điểm trên, ông Dương Hoài Nam, Bí thư Huyện ủy Phú Tân mong muốn cần phải tạo nên những tuyến giao thông mang tính “trục xương sống” để thu hút đầu tư, lưu thông hàng hóa thuận tiện.

Quan tâm về hạ tầng giao thông và thủy lợi

Ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Huyện ủy Ngọc Hiển, nêu thực trạng hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng trước tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, dẫn đến chất lượng công trình mau xuống cấp, phải thường xuyên, tiêu tốn khá lớn nguồn lực cho duy tu, nâng cấp. Thực tế này thể hiện rõ nhất ở tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn.

Cũng từ thực tế cần thích ứng với biến đổi khí hậu, ông Giang cho biết hầu hết công trình, nhà cửa trên địa bàn đều xây dựng theo kiểu “nhà cao cẳng”, hiệu quả sử dụng tiện lợi, lâu dài. Tuy nhiên, có nhiều công trình Trung ương đầu tư trên địa bàn lại không “thích ứng”, dẫn đến mau hư hại, cần xem xét lại.

Chia sẻ về tính đồng bộ trong xây dựng hạ tầng giao thông, ông Hồ Hoàn Tất, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, cho rằng quy hoạch thì đồng bộ, nhưng nguồn lực không đảm bảo nên chưa thể triển khai đồng bộ. “Đường thì tải trọng 30 tấn, nhưng cầu chỉ có 8 tấn – chúng ta đều thấy hết, biết hết, ai cũng mong muốn đồng bộ, nhưng tiền thì hạn chế, vốn Trung ương đầu tư rất thấp, chỉ có thể từng bước phát triển”, ông Tất giãi bày.

Trên lĩnh vực hạ tầng thủy lợi, ông Lê Thanh Triều, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nêu thực tế: Bên ngoài thì xây cống, nhưng phía trong thì đắp đập; đồng thời cho rằng việc đầu tư hạ tầng thủy lợi tại 18 tiểu vùng Nam Cà Mau hiện nay đã không còn phù hợp, cần phải điều chỉnh, phải hài hòa giữa giao thông với sản xuất.

Về nguồn lực đầu tư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng cho biết tỉnh đang còn phải nhận trợ cấp từ Trung ương nên chưa thể dành nguồn lực mang tính tập trung, theo nhu cầu. Trong khi đó, những năm gần đây, nguồn đầu tư hạ tầng Trung ương phân bổ cho địa phương càng giảm, do công tác giải ngân đầu tư công chưa có nhiều chuyển biến.

Trong buổi làm việc sáng nay, Tỉnh ủy thông qua đề cương sơ bộ “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI”, “Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, trình Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *