Huyện ủy Năm Căn

Mục tiêu nhiệm kỳ mới rất cụ thể, sát với thực tiễn địa phương

Đảng bộ xã Hàng Vịnh vinh dự được Huyện ủy Năm Căn chọn tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo kế hoạch, Đại

Huyện Năm Căn: Khả năng đến cuối nhiệm kỳ, sẽ có 10/12 chỉ tiêu đạt và vượt

Thực hiện Công văn số 1751, ngày 6/8/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau về việc chọn đại hội điểm và thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp