Mục tiêu nhiệm kỳ mới rất cụ thể, sát với thực tiễn địa phương

Đã hoàn tất công tác chuẩn bị

Ngay sau khi được Huyện ủy Năm Căn lựa chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp xã để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ huyện, Đảng bộ xã Hàng Vịnh đã tổ chức quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp, tập trung quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các kế hoạch của Huyện ủy Năm Căn và Đảng ủy xã.

Đảng ủy xã đã thành lập các tiểu ban (Nhân sự; Văn kiện; Tuyên truyền, tổ chức phục vụ đại hội); phân công các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi các chi bộ tổ chức đại hội.

Đến nay, 12/12 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã tổ chức thành công đại hội, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác bầu nhân sự khóa mới đều được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ cấu. 12 chi bộ đã hoàn thành việc bầu đoàn đại biểu, 108 đại biểu chính thức đảm bảo tiêu chuẩn và yêu cầu cơ cấu (lãnh đạo chi bộ, cơ quan, tỷ lệ nữ, dân tộc, tôn giáo) dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Hàng Vịnh đã không ngừng phát triển giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân; đã xây dựng được 13.287m lộ, với kinh phí đầu tư trên 13,4 tỷ đồng.

Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ đại hội, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyên truyền… được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo. Thời gian qua, xã đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp hội trường, nhà làm việc, khuôn viên UBND xã và tiến hành kiểm kê bàn ghế, trang thiết bị tại hội trường.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được chú trọng, Đảng ủy xã chỉ đạo Công an xã chủ động phối hợp với Công an huyện tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đồng chí Lâm Anh Đức, Bí thư Đảng ủy xã Hàng Vịnh, cho biết: “Đến thời điểm này, Đảng bộ xã Hàng Vịnh đã hoàn tất công tác chuẩn bị đại hội. Trong quá trình xây dựng văn kiện, đã tiến hành lấy ý kiến đóng góp của thành viên tiểu ban văn kiện, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc, cán bộ hưu trí, trí thức, các cán bộ nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy qua các nhiệm kỳ. Công tác chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp. Tiểu ban văn kiện đã tập trung hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, dự thảo nghị quyết đại hội. Dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm đã được lấy ý kiến tham gia của các đoàn thể và chi bộ trực thuộc; phần phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới cũng được xây dựng cụ thể, sát với thực tiễn của địa phương”.

Phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Trong nhiệm kỳ mới, xã Hàng Vịnh phấn đấu xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; trong đó, đề ra các chỉ tiêu chủ yếu, thu nhập bình quân đầu người 60 triệu đồng/người/năm, tổng sản lượng thủy sản 18.000 tấn, 100% hộ sử dụng điện an toàn và nước hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm dưới 2,5%, tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 98%…

Trong nhiệm kỳ qua, tổng sản lượng thủy sản đạt 15.674 tấn, đạt 104,49% chỉ tiêu.

Chia sẻ về thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, ông Lâm Anh Đức thông tin: “Trong nhiệm kỳ qua, nuôi trồng, khai thác, sản xuất thủy sản ổn định và tăng trưởng khá, giữ vai trò ngành kinh tế mũi nhọn của xã, duy trì thường xuyên diện tích thả nuôi 2.043,15ha; tổng sản lượng thủy sản 15.674 tấn, đạt 104,49% chỉ tiêu. Chất lượng dạy và học được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và các chương trình Quốc gia về y tế được quan tâm chỉ đạo thực hiện; hoạt động văn hóa, thông tin và thể dục thể thao được duy trì hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đã giảm 30 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo; xã hiện còn 32 hộ nghèo, chiếm 2,31% và 32 hộ cận nghèo, chiếm 2,31%, đã mở 25 lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho 2.100 lao động. Để đạt được kết quả nêu trên, người đứng đầu cấp ủy Đảng cần phải đặc biệt chú trọng trên ba lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý, phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nhằm tạo sự đoàn kết, nhất trí, phát huy nội lực; việc vận dụng và tổ chức thực hiện các chủ trương phải xuất phát từ lợi ích chính đáng của quần chúng nhân dân.

Trên cơ sở những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới (2020 – 2025), Đảng bộ xã Hàng Vịnh tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; làm tốt công tác phát triển đảng viên, chú trọng quần chúng ưu tú ở địa bàn dân cư. Trong đó, để đạt mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, xã Hàng Vịnh xây dựng vùng nuôi thủy sản an toàn sinh học với diện tích 100ha, thực hiện có hiệu quả các giải pháp giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, Đảng bộ và nhân dân xã quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, tập trung các nguồn lực, phấn đấu xây dựng xã Hàng Vịnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.

Bánh phồng tôm từ lâu nức tiếng gần xa, đã làm nên thương hiệu riêng cho người dân xã Hàng Vịnh. Từ mô hình kinh tế này đã giúp một bộ phận người dân ổn định, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Cùng với đó, nhằm tạo khí thế sôi nổi trong nhân dân chào mừng ngày hội lớn, Đảng ủy xã Hàng Vịnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua. Mỗi công trình, phần việc trong phong trào thi đua chào mừng đại hội đều gắn với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, trọng tâm là phát động nhân dân thi đua lao động, sản xuất, góp công, góp sức xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh – sạch – đẹp…

Với việc hoàn tất các bước chuẩn bị, tin rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hàng Vịnh nhiệm kỳ 2020 –  2025 sẽ thành công tốt đẹp. Đồng thời, có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy tính năng động, sáng tạo của nhân dân trong phát triển kinh tế – xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *