Cử tri xã Tắc Vân

Cử tri xã Tắc Vân quan tâm Luật Dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ

Sáng 19/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau do ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, có buổi