Cử tri xã Tắc Vân quan tâm Luật Dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ

Cử tri xã Tắc Vân quan tâm nhiều đến quy hoạch đất đai ở đô thị, đặc biệt là chuyển đổi đất nông nghiệp; chế độ cho lực lượng dân quân tự vệ cũng như lực lượng dự bị động viên còn quá thấp…

Nhiều cử tri mong muốn Quốc hội bổ sung, sửa đổi Quyết định 290/2005/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành, thời gian tới cần mở rộng đối tượng thụ hưởng rộng hơn.

Thêm vào đó là chính sách, chế độ phụ cấp cho cán bộ ấp, khóm còn quá thấp so với các hội đặc thù trong khi áp lực công việc của cơ sở là rất lớn…

Hoạt động này nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; đồng thời thông tin những nội dung sẽ được Quốc hội thảo luận, quyết định thông qua tại kỳ họp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *