Cục Bảo trợ xã hội

Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác người cao tuổi

Sáng ngày 13/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH;) phối hợp Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ-TB&XH;) tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng