Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác người cao tuổi

Đại biểu dự tập huấn.

Tỉnh Cà Mau hiện có khoảng 121.424 NCT, chiếm 10,1% dân số toàn tỉnh.

Thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về NCT, tỉnh đã thành lập được 23 câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, với 1.128 thành viên, hoạt động sôi nổi.

Tổng số đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội toàn tỉnh trên 47.397 người, trong đó có 24.517 người khuyết tật, 16.872 NCT.

Trong thời gian một ngày, đại biểu được quán triệt Luật NCT; Luật Người khuyết tật; Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Quyết định số 1781 ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020; Quyết định số 1336 ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đến năm 2025; Thông tư số 01 ngày 2/1/2019 của Bộ LĐ-TB&XH quy định việc xác định mức độ do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

Đợt tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trợ giúp xã hội đối với NCT nhằm góp phần từng bước đưa luật pháp, chính sách đối với NCT vào cuộc sống. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các thế hệ đánh giá đúng vị trí và vai trò NCT; nâng cao trách nhiệm các sở, ban ngành các cấp trong việc phối hợp thực hiện các chính sách liên quan đến NCT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *