Nâng cao đời sống tinh thần trong đồng bào dân tộc Khmer

Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, tỉnh Cà Mau đã triển khai cấp 19 đầu báo, tạp chí đến Ban Dân tộc tỉnh, 5 phòng dân tộc huyện, thành phố; 9 phòng văn hóa thông tin huyện, thành phố; 7 chùa Nam tông Khmer; 10 salatel; 16 đồn biên phòng; 3 điểm trường học phổ thông dân tộc; 68 người có uy tín trong đồng bào dân tộc; 67 khóm, ấp đặc biệt khó khăn thuộc 29 xã khu vực II và 60 ấp khó khăn thuộc 9 xã khu vực III; 11 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, giai đoạn 2016 – 2020.

Nhiều ấn phẩm báo chí đến với bà con góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Duy Trường, Trưởng phòng Tuyên truyền và Địa bàn, Ban Dân tộc tỉnh, cho rằng: “Việc cấp phát các ấn phẩm báo, tạp chí đến những vùng khó khăn, vùng dân tộc đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào DTTS, từ đó niềm tin của người dân vào Đảng và Nhà nước ngày càng tăng cao”.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau, việc cấp phát các ấn phẩm báo chí, trong đó có Báo ảnh Đất Mũi – Bản song ngữ Việt – Khmer, đã giúp đồng bào dân tộc Khmer học hỏi và áp dụng những tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất.

Tỉnh Cà Mau có 65 xã thuộc vùng DTTS, có 13 DTTS, đông nhất là dân tộc Khmer 7.801 hộ, với 33.439 người. Đồng bào DTTS sống rải rác ở nhiều địa phương, tuy nhiên tập trung số đông ở những vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. Đồng bào dân tộc ở Cà Mau được cấp đều đặn 19 ấn phẩm báo, tạp chí, trong đó có báo Dân tộc và Phát triển (thuộc Ủy ban Dân tộc), báo Tin tức, Báo ảnh Dân tộc và Miền núi (Khmer ngữ) của Thông tấn xã Việt Nam, báo Nông thôn ngày nay, báo Văn hóa, Báo ảnh Đất Mũi – Bản Song ngữ Việt – Khmer… và các chuyên đề, tạp chí liên quan đến cộng đồng DTTS.

Ngoài cấp phát các ấn phẩm báo, tạp chí, những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống còn được tuyên truyền thông qua các loại tờ rơi, áp phích, tư liệu ngành, qua đó cũng giúp người dân nâng cao tri thức.

Ông Danh Văn Đô, người có uy tín trong đồng bào dân tộc ở ấp Khánh Tư (xã Đông Thới, huyện Cái Nước), phấn khởi nói: “Qua việc cấp phát các ấn phẩm báo chí đến đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS, đã chuyển tải được những thông tin quan trọng, những chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội đến vùng DTTS. Việc làm này cũng đã giúp đồng bào vùng sâu, vùng dân tộc học hỏi và áp dụng những tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện các mô hình kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng năng suất và chất lượng, góp phần nâng cao đời sống gia đình. Những ấn phẩm báo chí đến với bà con còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *