Cuộc thi Sáng tạo

Trao thưởng Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng

Qua gần 2 năm phát động, Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ IV, năm 2017 - 2018 tổ chức lễ tổng kết, trao