đại hội cấp cơ sở

U Minh sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đến ngày 20/6, 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong toàn huyện U Minh đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo đúng