Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh

Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Cà Mau lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều ngày 30/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên trù bị, với sự tham dự của 119