Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Cà Mau lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, Đại hội đã thông qua Quy chế, Chương trình làm việc; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của đại hội cấp cơ sở đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu trình bày các tham luận góp ý vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Sáng mai 31/7, Đại hội chính thức khai mạc. Đại hội sẽ tiến hành thảo luận, thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XII và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *